en | es

Buscar empleo  operatius

¿Buscas empleo de operatius? Tenemos 83 empleos vacantes de operatius, elige las ofertas de empleo que mejor se adapten a tu perfil en nuestra bolsa de trabajo. Tenemos puestos vacantes en poblaciones como Girona Barcelona Badalona y en Girona.

Ejemplos de búsqueda:  artistica · formadoresas · calidad · repasadoresas · mechanical · auxiliar de cocina · llesqueria · ceromat consulting · aluchelas · infantil  [+]
Empresa

Cerquem a Tècnic/a en Economia Social i Cooperativa per a projecte d'Ateneus Cooperatius a Girona/Garrotxa-Ripollés-La selva/ Baix i Alt Empordà. Les seves principals tasques seran: - Tasques d´orientació, acompanyament i tutoria en processos vinculats a la creació de cooperatives - Desenvolupament d’accions grupals informatives i d’acompanyament a la creació de cooperatives. - Crear espai d’intercanvi entre cooperatives i entitats i/o empreses d’economia social del territori - Gestió de la qualitat de les accions desenvolupades. - Control de l’assoliment dels objectius vinculats al programa S’ofereix: Contracte temporal per obra i servei. Horari : de dilluns a divendres de 8h a 15h + la tarda a concretar de 16h a 18h Jornada: temps complert ( 37.5 h/s) Categoria: Tècnic Superior Incorporació si es fa efectiva la resolució positiva de la convocatòria. Aquesta oferta no tindrà validesa si no tenim la resolució d'aquesta subvenció.   Imprescindible disposar de Titulació Universitària de Grau o equivalent. Imprescindible que el CV es faci l’experiència en matèria d’economia social i cooperativa Expertesa en matèria d’economia social i cooperativa Valorable coneixement en dinamització econòmica i social del territori Valorable coneixement en creació i constitució d’empreses i emprenedoria. Imprescindible domini del català parlat i escrit. Domini dels paquets informàtics estàndards. Disposar de carnet de conduir B1 i vehicle propi. Valorable expertesa en desenvolupament d’accions formatives, tallers o xerrades. Valorable nivell alt d’anglès. Competències requerides: Nivell alt en comunicació, treball en equip, flexibilitat i gestió del canvi, planificació i organització, iniciativa i negociació.

Tècnic/a en Economia Social i Cooperativa Girona 21-11-2017
Empresa

Des de la Fundació Pere Tarrés busquem a un/a Dinamitzador/a Punt Òmnia per la localitat de Badalona.    Les seves funcions serán les de programar: * Implementar i avaluar quadrimestralment les activitats del Punt. * Dinamitzar i fomentar la participació de la ciutadania. * Articular espais de coordinació amb altres entitats i serveis del territori. Horari: 18 hores setmanals. Dimarts i dijous (de 10 a 14h i de 15 a 19) i divendres alterns (de 10 a 14h).  Data incorporació: 17/10/2017 * Formació en Cicle formatiu de Grau Superior preferentment que tingui relació amb el camp social i/o educatiu. * Coneixements sobre les tecnologies de la informació i la comunicació en diferents matèries: seguretat informàtica, disseny multimèdia i web, ofimàtica, programari lliure, sistemes operatius windows i linux. * Nivell alt de català. * Tenir el Certificat Negatiu de Delictes sexuals.

Dinamitzador/a Punt Òmnia Badalona 28-09-2017
Empresa

Dins del sector sanitari, a l'àrea de Facturació cerquem un perfil de:   CAP DEL DEPARTAMENT DE FACTURACIÓ/ Sector Sanitari S'incorporarà a la Direcció Economico-Financera de l'Hospital Clínic de Barcelona, com a Responsable del Departament de Facturació dins l'àmbit dels Serveis Econòmics. Les seves principals responsabilitats seran: - Elaborar amb l'Adjunta a la Direcció Econòmico-Financera els objectius del Departament de Facturació per la proposta d'accions i metodologies de treball.  - Coordinar les taques de l'equip, identificant punts de millora, i plantejant accions que optimitzin els processos de facturació i l'operativa diària. Establir procediments interns de facturació per a tot l'Hospital. - Recollir els requeriments dels diferents Instituts i Centres de l'organització,per analitzar i implementar les accions de canvi que es considerin necessàries.  - Actualitzar la informació respecte a les modificacions d'instruccions relacionades amb els drets de cobertura de la població i altres d'interès.  - Difondre a les diferents Unitats i Àrees Departamentals els canvis que es produeixen en Política Sanitària aíxi com promoure l'homogeneïtzació de procediments en els diferents àmbits. - Seguiment dels convenis, en coordinació amb els diferents Instituts i Centres de l'organització. - Mantenir la facturació emesa i organitzada de manera permanent, així com un tarifari de facturació actualitzat i integrat al sistema. - Seguiment de la facturació i liquidació diària amb Tresoreria. - Facilitar la informació i documentació per emetre la facturació, tant a nivell Departamental intern com fora de la Institució. Data de incorporació prevista a partir Setembre. - Formació en l'Àmbit de l'Economia, Empresarials, ADE o similar. - Aportar experiència mínima de 4-5 anys com a Cap de Facturació en entorns de Serveis Sanitaris, preferiblement públics. - Habilitat per a la gestió d'equips aixícom anàlisi i millora de processos operatius. - Domini del català i el castellà. Anglès, mig, mig-alt. - Expertesa en eines ofimàtiques, especialment Excel.  - Coneixements de SAP molt valorable. - Habilitats relacionals i d'organització així com capacitat analítica i de proposta de millora de procés.

CAP DEL DEPARTAMENT DE FACTURACIÓ/ Sector Sanitari Barcelona 03-07-2017
Empresa

Tècnic/a en Sistemes Informàtics GIRONA (GIRONA) Empresa: GRUP ORGANIGRAMA Descripció: Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. La persona serà responsable de sistemes (hardware, xarxa, correu, comunicacions i pc's. Tot i que el manteniment està subcontractat amb una empresa. Les seves funcions seran: FUNCIONS ESPECÍFIQUES Administrar xarxes. Administrar gestors de correu i sistemes de treball en grup. Administrar sistemes operatius utilitzats per l'empresa tant en servidors com en llocs de treball. La present definició no constitueix una llista tancada de funcions, havent de realitzar el treballador totes aquelles tasques que, d'acord a la seva qualificació professional, li siguin encomanades pel seu immediat superior. FUNCIONS GENERALS Fer un bon ús i conservació de les instal·lacions i de les màquines, així com de l'ordre i la neteja Atendre a la formació requerida per a actualitzar-se en el seu lloc de treball. Complir els objectius de qualitat establerts Complir el Pla de Prevenció de Riscos Mantenir una bona gestió en referència a l'administració de recursos i costos que poguessin afectar al bon funcionament econòmic de l'empresa A criteri dels seus superiors podran ser-li encomanades altres funcions relacionades amb la seva categoria i responsabilitat Relació laboral: LABORAL INDEFINIT Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: 0 09/03/2017

Informàtica de gestió - Tècnic/a en Sistemes Informàtics Girona 09-03-2017
Empresa

INFORMÀTIC/A SISTEMES LA GARROTXA GIRONA (GIRONA) Empresa: Nom d'empresa no visible Descripció: Empresa de recursos humans especialitzada en Selecció , Formació i Treball Temporal . Administració de xarxes: comunicacions, servidors, entorns de virtualització, sistmes d'emmagatzematge (SAN, NAS, Cintes...), copies de seguretat, etc. - Sistemes operatius: Windows, windows server, OS/400. -Gestió d'incidències/ millores dels usuaris finals -Configuració i manteniment de PC de clients i dispositius mòbils, etc. - Usuari avançat d'ofimàtica. Relació laboral: LABORAL INDEFINIT Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: 0 08/03/2017

Informàtica de gestió - INFORMÀTIC/A SISTEMES LA GARROTXA Girona 08-03-2017
Empresa

Formador Sistemes microinformàtics - IFCT0209 BARCELONA (BARCELONA) Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA,SA Descripció: Impartició del certificat de professionalitat ‘IFCT0209 Sistemes microinformàtics’ que consta dels següents mòduls formatius: MF0219_2 Instal•lació i configuració de sistemes operatius, MF0220_2 Implantació dels elements de la xarxa local, MF0221_2 Instal•lació i configuració d'aplicacions informàtiques i MF0222_2 Aplicacions microinformàtiques Relació laboral: MERCANTIL (NOMÉS OFERTES) Nombre Hores: 600 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 28/02/2017

Formació - Formador Sistemes microinformàtics - IFCT0209 Barcelona 28-02-2017
Empresa

PROGRAMADOR/A .NET ( C#, vb.net) GIRONA (GIRONA) Empresa: MARLEX RECRUITING Descripció: Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de càrrecs intermitjos i directius En dependència directa del/la Responsable de Sistemes, la seva missió serà la d¿assegurar el suport al usuari i a la satisfacció de les necessitats informàtiques de la empresa, resolent els problemes que vagin sorgint. Una part important del seu temps la dedicarà al desenvolupament de nous softwares adaptats. En aquest sentit , haurà de mantenir i programar aplicacions Windows desenvolupades internament així com la intranet de la empresa, els sistemes operatius dels servidors i les sincronitzacions de les base de dades de SQL amb AS400. A més , intervindrà amb altres funcions més genèriques del departament com el manteniment i control de la xarxa de transmissió de dades (telefonia mòbil etc) i la coordinació amb els proveïdors tecnològics. Relació laboral: LABORAL INDEFINIT Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: 0 03/01/2017

Programació - PROGRAMADOR/A .NET ( C#, vb.net) Girona 03-01-2017
Empresa

ANALISTA PROGRAMADOR/A GIRONA (GIRONA) Empresa: MARLEX RECRUITING Descripció: Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de càrrecs intermitjos i directius En dependència directa del/la Responsable de Sistemes, la seva missió serà la d¿assegurar el suport al usuari i a la satisfacció de les necessitats informàtiques de la empresa, resolent els problemes que vagin sorgint. Una part important del seu temps la dedicarà al desenvolupament de nous softwares adaptats. En aquest sentit , haurà de mantenir i programar aplicacions Windows desenvolupades internament així com la intranet de la empresa, els sistemes operatius dels servidors i les sincronitzacions de les base de dades de SQL amb AS400. A més , intervindrà amb altres funcions més genèriques del departament com el manteniment i control de la xarxa de transmissió de dades (telefonia mòbil etc) i la coordinació amb els proveïdors tecnològics. Relació laboral: LABORAL INDEFINIT Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: 0 02/01/2017

Informàtica de gestió - ANALISTA PROGRAMADOR/A Girona 02-01-2017
Empresa

Professor d'informàtica en coneixements i experiència en programació de bases de dades relacionals, en programació orientada a objectes i en sistemes operatius i aplicacions informàtiques.Estudis Mínims: Diplomatura o Ingeniería Tècnica d'Informàtica.

Professor d'Informàtica Barcelona 29-12-2016
Empresa

ANALISTA PROGRAMADOR/A GIRONA (GIRONA) Empresa: MARLEX RECRUITING Descripció: Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de càrrecs intermitjos i directius En dependència directa del/la Responsable de Sistemes, la seva missió serà la d¿assegurar el suport al usuari i a la satisfacció de les necessitats informàtiques de la empresa, resolent els problemes que vagin sorgint. Una part important del seu temps la dedicarà al desenvolupament de nous softwares adaptats. En aquest sentit , haurà de mantenir i programar aplicacions Windows desenvolupades internament així com la intranet de la empresa, els sistemes operatius dels servidors i les sincronitzacions de les base de dades de SQL amb AS400. A més , intervindrà amb altres funcions més genèriques del departament com el manteniment i control de la xarxa de transmissió de dades (telefonia mòbil etc) i la coordinació amb els proveïdors tecnològics. Relació laboral: LABORAL INDEFINIT Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: 0 19/12/2016

Programació - ANALISTA PROGRAMADOR/A Girona 19-12-2016