en | es

Buscar empleo  substitucions

¿Buscas empleo de substitucions? Tenemos 211 empleos vacantes de substitucions, elige las ofertas de empleo que mejor se adapten a tu perfil en nuestra bolsa de trabajo. Tenemos puestos vacantes en poblaciones como Lleida Girona Barcelona y en Puigcerdà.

Ejemplos de búsqueda:  comercial · telecomunicaciones · comercial · mantenimiento · ejecutivo · ingeniero · cocineroa · promotoresas · portugus · castellar  [+]
Empresa

Adecco Manresa està seleccionant personal per cubrir suplències, vacances en entitad finançera a Puigcerdà. Se requiere: - Grau finalitzat en economia, relacions laborals, Ade, o similar - Experiència en banca, almenys 6 mesos - Disponibilitat per realitzar suplències Se ofrece: - Contractes temporals de duració indeterminada. Hi ha la possibilitat d´anar realitzant diverses substitucions.

Personal per a la Banca Puigcerdà Puigcerdà 22-09-2017
Empresa

Centre mèdic de obtenció / renovació de permisos de Manresa necessita per a substitucions de vacances agost: - Llicenciat/da en psicòlogia per fer les revisions psicotècniques, per permisos de conducció, armes, seguretat privada, etc. i la realització dels tràmits per a la comunicació dels permisos a Trànsit.-Llicenciatura en psicologia -Experiència realitzant tasques com a psicòleg/oga en centre reconeixedor de permisos. -Capacitat de comunicació, treball en equip i orientació al client -Residència a Manresa o rodalies.

Psicòleg/a revisions permisos Barcelona 10-07-2017
Empresa

Centre mèdic de obtenció / renovació de permisos de Manresa necessita per a substitucions de vacances agost: - Llicenciat/da en psicòlogia per fer les revisions psicotècniques, per permisos de conducció, armes, seguretat privada, etc. i la realització dels tràmits per a la comunicació dels permisos a Trànsit.-Llicenciatura en psicologia -Experiència realitzant tasques com a psicòleg/oga en centre reconeixedor de permisos. -Capacitat de comunicació, treball en equip i orientació al client -Residència a Manresa o rodalies.

Psicòleg/a revisions permisos Barcelona 10-07-2017
Empresa

Centre mèdic de obtenció / renovació de permisos de Manresa necessita per a substitucions de vacances agost: - Llicenciat/da en psicòlogia per fer les revisions psicotècniques, per permisos de conducció, armes, seguretat privada, etc. i la realització dels tràmits per a la comunicació dels permisos a Trànsit.-Llicenciatura en psicologia -Experiència realitzant tasques com a psicòleg/oga en centre reconeixedor de permisos. -Capacitat de comunicació, treball en equip i orientació al client -Residència a Manresa o rodalies.

Psicòleg/a revisions permisos Barcelona 10-07-2017
Empresa

Subaltern/a a centres educatius-Anoia BARCELONA (VALLBONA D'ANOIA) Empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA Descripció: Subaltern/a per substitucions de curta durada a centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 24/03/2017

Administració autonòmica - Subaltern/a a centres educatius-Anoia Barcelona 24-03-2017
Empresa

TAQUILLER/A_PARKING GIRONA.Ref.9360 GIRONA (GIRONA) Empresa: Oficina de Treball del SOC Descripció: Lloc de feina ofert: TAQUILLERS, Horari: Inicialment a Temps parcial per torn de divendres nit ( 8h) des de les 21:30 a les 05:30 i desprès per substitucions dos (2) mesos d´ estiu: a temps complet ( 40H/ setmana). Requisits imprescindibles: (1) Aportar Carnet de discapacitat igual o superior al 33% ( no amb cadira de rodes).(2) Català i Castellà bàsic .(3) Estudis acabats mínim ESO, i si escau, superior .Nombre de pagues: 14 .Nivell professional:AJUDANTS, AUXILIARS. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 8 Salari mensual des de: 230 Salari mensual fins a: 260 24/03/2017

Venda al detall - TAQUILLER/A_PARKING GIRONA.Ref.9360 Girona 24-03-2017
Empresa

Oficial Primera Vaquer/a-Pla d'Urgell LLEIDA (MOLLERUSSA) Empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA Descripció: Oficial primera vaquer/a per substitucions de curta durada a centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc són: Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària o graduat escolar, o be del títol de tècnic (formació professional de grau mig) o tècnic auxiliar (formació professional de primer grau), o equivalents (titulacions acadèmiques preferents en el ram de l’explotació ramadera) i coneixements de nivell elemental de llengua catalana (A elemental). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 24/03/2017

Ramaderia - Oficial Primera Vaquer/a-Pla d'Urgell Lleida 24-03-2017
Empresa

AUX.ADMINISTRATIU/VA C. EDUCATIUS-BAGES BARCELONA (MANRESA) Empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA Descripció: Auxiliar administratiu/va per substitucions de curta durada a centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1).L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 21/03/2017

Secretariat - AUX.ADMINISTRATIU/VA C. EDUCATIUS-BAGES Barcelona 21-03-2017
Empresa

CUIDADOR ESTABULARI BARCELONA (BARCELONA) Empresa: CHARLES RIVER LABORATORIES Descripció: Es busquen tècnics de laboratori com a Cuidador estabulari per treballar amb animals amb fins experimentals. Substitucions a demanda. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 8 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 16/03/2017

Investigació i desenvolupament - CUIDADOR ESTABULARI Barcelona 16-03-2017
Empresa

Ajudant/a cuina-netejador/a llars d'infants-Bages BARCELONA (MANRESA) Empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA Descripció: Ajudant/a de cuina-netejador/a per substitucions de curta durada a llars d'infants. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació de graduat en educació secundària obligatòria o tècnic/a i coneixements de nivell elemental de llengua catalana (A elemental). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 15/03/2017

Administració autonòmica - Ajudant/a cuina-netejador/a llars d'infants-Bages Barcelona 15-03-2017