en | es

Buscar empleo  substitucions

¿Buscas empleo de substitucions? Tenemos 212 empleos vacantes de substitucions, elige las ofertas de empleo que mejor se adapten a tu perfil en nuestra bolsa de trabajo. Tenemos puestos vacantes en poblaciones como Lleida Girona Puigcerdà Barcelona y en Tordera.

Empresa

Necessitem incorporar Educadors/es Social amb experiència en centre residencial d’educació intensiva que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial als adolescents que presenten alteracions de conducta. La missió de l'Educador/a és desenvolupar de manera estructurada i prèviament organitzada la intervenció socioeducativa, per tal d’afavorir els processos d’integració i socialització, per tant, les seves principals funcions seran: * Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari. * Realitzar accions educatives. * Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu. * Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa. * Desenvolupar tasques domèstiques i de la vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.   S’ofereix 3 horaris diferents: Horari 1. Contracte de 29h/setmanals ampliable a jornada sencera (38h/setmanals) cobrint substitucions al mateix centre 1a set. Dv de 10h a 12:30h (Reunió d'equip)+ 17:30h a 00h i dissabte de 12:00h a 00h 2a set. Dll 15h a 21:45h/ dv de 16h a 23h i 10h a 12:30h/ diss i dg de 12 a 00h 3a set. Dll 18h a 1h, dv 10 a 12:30h i de 17:30h a 00:00h, diss i dg de 12 a 00 4ta set. Dll de 17:30h a 00:00h; dg de 10h a 22h   Horari 2. Contracte del 30,91% jornada, ampliable a jornada sencera (38h/setmanals) cobrint substitucions al mateix centre 2a set. Dll 15h a 21:45h/ dv de 16h a 23h i 10h a 12:30h/ diss i dg de 12 a 00h 4ta set. Dll de 17:30h a 00:00h; dg de 10h a 22h   Horari 3. Contracte del 50% jornada,  ampliable a jornada sencera (38h/setmanals) cobrint substitucions al mateix centre De div a dg de 21h a 9h- Dv alterns Reunió d'Equip de 10h a 12:30h   Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social Incorporació: Desembre 2017/ Gener 2018   Perfil competencial: Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat. Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura. Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents. Capacitat de treballar a nivell individual i grupal. Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre. Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes. Gestionar les crisis i els conflictes. Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles. Capacitat de treballar sota pressió. Formar-se de manera continuada.   Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible). És imprescindible experiència mínim de 1 any amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o CA. És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards. Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi. En compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d'Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

Educadors/es Socials - CREI Mas Ritort Tordera 20-11-2017
Empresa

Adecco Manresa està seleccionant personal per cubrir suplències, vacances en entitad finançera a Puigcerdà. Se requiere: - Grau finalitzat en economia, relacions laborals, Ade, o similar - Experiència en banca, almenys 6 mesos - Disponibilitat per realitzar suplències Se ofrece: - Contractes temporals de duració indeterminada. Hi ha la possibilitat d´anar realitzant diverses substitucions.

Personal per a la Banca Puigcerdà Puigcerdà 22-09-2017
Empresa

Centre mèdic de obtenció / renovació de permisos de Manresa necessita per a substitucions de vacances agost: - Llicenciat/da en psicòlogia per fer les revisions psicotècniques, per permisos de conducció, armes, seguretat privada, etc. i la realització dels tràmits per a la comunicació dels permisos a Trànsit.-Llicenciatura en psicologia -Experiència realitzant tasques com a psicòleg/oga en centre reconeixedor de permisos. -Capacitat de comunicació, treball en equip i orientació al client -Residència a Manresa o rodalies.

Psicòleg/a revisions permisos Barcelona 10-07-2017
Empresa

Centre mèdic de obtenció / renovació de permisos de Manresa necessita per a substitucions de vacances agost: - Llicenciat/da en psicòlogia per fer les revisions psicotècniques, per permisos de conducció, armes, seguretat privada, etc. i la realització dels tràmits per a la comunicació dels permisos a Trànsit.-Llicenciatura en psicologia -Experiència realitzant tasques com a psicòleg/oga en centre reconeixedor de permisos. -Capacitat de comunicació, treball en equip i orientació al client -Residència a Manresa o rodalies.

Psicòleg/a revisions permisos Barcelona 10-07-2017
Empresa

Centre mèdic de obtenció / renovació de permisos de Manresa necessita per a substitucions de vacances agost: - Llicenciat/da en psicòlogia per fer les revisions psicotècniques, per permisos de conducció, armes, seguretat privada, etc. i la realització dels tràmits per a la comunicació dels permisos a Trànsit.-Llicenciatura en psicologia -Experiència realitzant tasques com a psicòleg/oga en centre reconeixedor de permisos. -Capacitat de comunicació, treball en equip i orientació al client -Residència a Manresa o rodalies.

Psicòleg/a revisions permisos Barcelona 10-07-2017
Empresa

Subaltern/a a centres educatius-Anoia BARCELONA (VALLBONA D'ANOIA) Empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA Descripció: Subaltern/a per substitucions de curta durada a centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc són: titulació d’estudis primaris i coneixements de nivell intermedi de llengua catalana (B2). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 24/03/2017

Administració autonòmica - Subaltern/a a centres educatius-Anoia Barcelona 24-03-2017
Empresa

TAQUILLER/A_PARKING GIRONA.Ref.9360 GIRONA (GIRONA) Empresa: Oficina de Treball del SOC Descripció: Lloc de feina ofert: TAQUILLERS, Horari: Inicialment a Temps parcial per torn de divendres nit ( 8h) des de les 21:30 a les 05:30 i desprès per substitucions dos (2) mesos d´ estiu: a temps complet ( 40H/ setmana). Requisits imprescindibles: (1) Aportar Carnet de discapacitat igual o superior al 33% ( no amb cadira de rodes).(2) Català i Castellà bàsic .(3) Estudis acabats mínim ESO, i si escau, superior .Nombre de pagues: 14 .Nivell professional:AJUDANTS, AUXILIARS. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 8 Salari mensual des de: 230 Salari mensual fins a: 260 24/03/2017

Venda al detall - TAQUILLER/A_PARKING GIRONA.Ref.9360 Girona 24-03-2017
Empresa

Oficial Primera Vaquer/a-Pla d'Urgell LLEIDA (MOLLERUSSA) Empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA Descripció: Oficial primera vaquer/a per substitucions de curta durada a centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc són: Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària o graduat escolar, o be del títol de tècnic (formació professional de grau mig) o tècnic auxiliar (formació professional de primer grau), o equivalents (titulacions acadèmiques preferents en el ram de l’explotació ramadera) i coneixements de nivell elemental de llengua catalana (A elemental). L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 24/03/2017

Ramaderia - Oficial Primera Vaquer/a-Pla d'Urgell Lleida 24-03-2017
Empresa

AUX.ADMINISTRATIU/VA C. EDUCATIUS-BAGES BARCELONA (MANRESA) Empresa: GENERALITAT DE CATALUNYA Descripció: Auxiliar administratiu/va per substitucions de curta durada a centres educatius. Els requisits per ocupar aquest lloc de treball són: titulació de graduat escolar, de formació professional de primer grau o equivalent i, coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (C1).L’ocupació d’aquest lloc de treball requereix no haver estat condemnat/da per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans, tal com disposa l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 0 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 21/03/2017

Secretariat - AUX.ADMINISTRATIU/VA C. EDUCATIUS-BAGES Barcelona 21-03-2017
Empresa

CUIDADOR ESTABULARI BARCELONA (BARCELONA) Empresa: CHARLES RIVER LABORATORIES Descripció: Es busquen tècnics de laboratori com a Cuidador estabulari per treballar amb animals amb fins experimentals. Substitucions a demanda. Relació laboral: LABORAL TEMPORAL Nombre Hores: 8 Salari mensual des de: 0 Salari mensual fins a: No informat 16/03/2017

Investigació i desenvolupament - CUIDADOR ESTABULARI Barcelona 16-03-2017