en | es

Buscar empleo  identidad

Empresa

Zuzendaritzaren parte bezala, TABAKALERAko komunikazio estrategia zuzendu beharko du, proiektuaren identitatearen eta posizioaren koherentziari eutsita. Tabakalera eta bere kultur proiektuaren berri emango duen komunikazio estrategia diseinatu, garatu, kudeatu eta ebaluatu beharko du. Hala, proiektua helburu-hartzaileengana hurbilduko du komunikazio kanal ezberdinen bidez. Eginkizunak: -Tabakalerako zuzendaritza taldean parte hartzea, eta erakundearen ikuspegi orokorra partekatu eta horren estrategian parte hartzea. -Zuzendaritza-taldearekin batera Tabakaleraren eta kultur proiektuaren ordezkaria izatea. -Tabakalera marka babestu, igorritako irudia proiektuaren estrategiarekiko koherentea dela bermatuz. -Tabakaleraren eta kultur proiektuaren komunikazio planaren diseinua, garapena, koordinazioa eta ebaluazio. -Tabakalerak dituen publiko ezberdinengana iristeko komunikazio bideak identifikatu eta garatu. -Komunikazio aurrekontuaren definizioa eta kudeaketa. -Komunikazio taldearen lanaren antolaketa, jarraipena eta ebaluazioa. -Hedabideen zuzendaritzekin harremana -Kultur erakunde eta bestelako erakunde publikoen komunikazio arduradunekin harremana -Publizitate hitzarmenak itxi, hedabide lokal, Estatu mailako eta nazioartekoekin. -Ekosistemako erakunde zein eragile probatuekin komunikazio irizpideak ezarri eta gauzatzea. Como parte del equipo de dirección, dirigirá la estrategia de comunicación de TABAKALERA en coherencia con la identidad y coherencia del proyecto. Diseñará, desarrollará, gestionará y evaluará la estrategia de comunicación que dará a conocer Tabakalera y su proyecto cultural. Así, definirá los canales a través de los cuales el proyecto será transmitido a sus públicos objetivos. Tareas: -Ser parte del equipo directivo de Tabakalera, compartir la visión general de la organización y participar en la definición de su estrategia. -Junto al equipo de dirección, representar a Tabakalera y a su proyecto cultural. -Proteger la marca Tabakalera, garantizando que la imagen transmitida sea coherente a la estrategia del proyecto. -Diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar el plan de comunicación de Tabakalera y el proyecto cultural. -Identificar y desarrollar aquellas vías de comunicación necesarias para llegar a diferentes públicos de Tabakalera. -Definir y gestionar el presupuesto de comunicación. -Organizar y realizar el seguimiento y evaluar el trabajo del equipo de comunicación. -Gestionar la relación con las direcciones de los medios de comunicación -Gestionar la relación con los responsables de comunicación de instituciones culturales u otro tipo de instituciones públicas. -Cerrar acuerdos de publicidad con medios locales, estatales e internacionales. -Establecer y llevar a cabo pautas de comunicación tanto con entidades como con agentes privados del Ecosistema.Profila: Prestakuntza: Unibertsitateko lizentziatura. Hizkuntzak: Euskara, Gaztelania eta Ingeles maila altua. Frantsesa edo Alemana jakitea baloratuko da. Esperientzia: -Gutxienez 5 urteko esperientzia kultura-erakunde publikoetako edo kultur proiektu pribatuetako komunikazio korporatiboaren arduradun gisa. -Esperientzia komunikazio plan estrategikoak sortzen, garatzen eta ebaluatzen. -Esperientzia hedabideekin lan egiten, bai bertakoekin, bai eta Estatu mailako eta nazioartekoekin ere. -Esperientzia aurrekontuak lantzen eta kudeatzen. -Esperientzia lantaldeak zuzentzen. -Esperientzia kanpo-hornitzaileak kudeatzen. -Esperientzia kontratazio publikoak kudeatzen. Perfil: Preparación: Licenciatura universitaria. Idiomas: nivel alto de Euskera, Castellano e Inglés. Se valorarán los conocimientos de Francés o Alemán. Experiencia: -Experiencia mínima de 5 años como responsable de comunicación corporativa en instituciones culturales públicas o proyectos culturales privados. -Experiencia creando, desarrollando y evaluando planes estratégicos de comunicación. -Experiencia trabajando con medios locales, estatales e internacionales. -Experiencia desarrollando y gestionando presupuestos. -Experiencia dirigiendo grupos de trabajo. -Experiencia gestionando la relación con proveedores. -Experiencia en la gestión de contratación pública.

Komunikazio Zuzendaria-Director/a de Comunicación Gipuzkoa 14-07-2017
Empresa

Zuzendaritzaren parte bezala, TABAKALERAko komunikazio estrategia zuzendu beharko du, proiektuaren identitatearen eta posizioaren koherentziari eutsita. Tabakalera eta bere kultur proiektuaren berri emango duen komunikazio estrategia diseinatu, garatu, kudeatu eta ebaluatu beharko du. Hala, proiektua helburu-hartzaileengana hurbilduko du komunikazio kanal ezberdinen bidez. Eginkizunak: -Tabakalerako zuzendaritza taldean parte hartzea, eta erakundearen ikuspegi orokorra partekatu eta horren estrategian parte hartzea. -Zuzendaritza-taldearekin batera Tabakaleraren eta kultur proiektuaren ordezkaria izatea. -Tabakalera marka babestu, igorritako irudia proiektuaren estrategiarekiko koherentea dela bermatuz. -Tabakaleraren eta kultur proiektuaren komunikazio planaren diseinua, garapena, koordinazioa eta ebaluazio. -Tabakalerak dituen publiko ezberdinengana iristeko komunikazio bideak identifikatu eta garatu. -Komunikazio aurrekontuaren definizioa eta kudeaketa. -Komunikazio taldearen lanaren antolaketa, jarraipena eta ebaluazioa. -Hedabideen zuzendaritzekin harremana -Kultur erakunde eta bestelako erakunde publikoen komunikazio arduradunekin harremana -Publizitate hitzarmenak itxi, hedabide lokal, Estatu mailako eta nazioartekoekin. -Ekosistemako erakunde zein eragile probatuekin komunikazio irizpideak ezarri eta gauzatzea. Como parte del equipo de dirección, dirigirá la estrategia de comunicación de TABAKALERA en coherencia con la identidad y coherencia del proyecto. Diseñará, desarrollará, gestionará y evaluará la estrategia de comunicación que dará a conocer Tabakalera y su proyecto cultural. Así, definirá los canales a través de los cuales el proyecto será transmitido a sus públicos objetivos. Tareas: -Ser parte del equipo directivo de Tabakalera, compartir la visión general de la organización y participar en la definición de su estrategia. -Junto al equipo de dirección, representar a Tabakalera y a su proyecto cultural. -Proteger la marca Tabakalera, garantizando que la imagen transmitida sea coherente a la estrategia del proyecto. -Diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar el plan de comunicación de Tabakalera y el proyecto cultural. -Identificar y desarrollar aquellas vías de comunicación necesarias para llegar a diferentes públicos de Tabakalera. -Definir y gestionar el presupuesto de comunicación. -Organizar y realizar el seguimiento y evaluar el trabajo del equipo de comunicación. -Gestionar la relación con las direcciones de los medios de comunicación -Gestionar la relación con los responsables de comunicación de instituciones culturales u otro tipo de instituciones públicas. -Cerrar acuerdos de publicidad con medios locales, estatales e internacionales. -Establecer y llevar a cabo pautas de comunicación tanto con entidades como con agentes privados del Ecosistema.Profila: Prestakuntza: Unibertsitateko lizentziatura. Hizkuntzak: Euskara, Gaztelania eta Ingeles maila altua. Frantsesa edo Alemana jakitea baloratuko da. Esperientzia: -Gutxienez 5 urteko esperientzia kultura-erakunde publikoetako edo kultur proiektu pribatuetako komunikazio korporatiboaren arduradun gisa. -Esperientzia komunikazio plan estrategikoak sortzen, garatzen eta ebaluatzen. -Esperientzia hedabideekin lan egiten, bai bertakoekin, bai eta Estatu mailako eta nazioartekoekin ere. -Esperientzia aurrekontuak lantzen eta kudeatzen. -Esperientzia lantaldeak zuzentzen. -Esperientzia kanpo-hornitzaileak kudeatzen. -Esperientzia kontratazio publikoak kudeatzen. Perfil: Preparación: Licenciatura universitaria. Idiomas: nivel alto de Euskera, Castellano e Inglés. Se valorarán los conocimientos de Francés o Alemán. Experiencia: -Experiencia mínima de 5 años como responsable de comunicación corporativa en instituciones culturales públicas o proyectos culturales privados. -Experiencia creando, desarrollando y evaluando planes estratégicos de comunicación. -Experiencia trabajando con medios locales, estatales e internacionales. -Experiencia desarrollando y gestionando presupuestos. -Experiencia dirigiendo grupos de trabajo. -Experiencia gestionando la relación con proveedores. -Experiencia en la gestión de contratación pública.

Komunikazio Zuzendaria-Director/a de Comunicación Gipuzkoa 14-07-2017
Empresa

Zuzendaritzaren parte bezala, TABAKALERAko komunikazio estrategia zuzendu beharko du, proiektuaren identitatearen eta posizioaren koherentziari eutsita. Tabakalera eta bere kultur proiektuaren berri emango duen komunikazio estrategia diseinatu, garatu, kudeatu eta ebaluatu beharko du. Hala, proiektua helburu-hartzaileengana hurbilduko du komunikazio kanal ezberdinen bidez. Eginkizunak: -Tabakalerako zuzendaritza taldean parte hartzea, eta erakundearen ikuspegi orokorra partekatu eta horren estrategian parte hartzea. -Zuzendaritza-taldearekin batera Tabakaleraren eta kultur proiektuaren ordezkaria izatea. -Tabakalera marka babestu, igorritako irudia proiektuaren estrategiarekiko koherentea dela bermatuz. -Tabakaleraren eta kultur proiektuaren komunikazio planaren diseinua, garapena, koordinazioa eta ebaluazio. -Tabakalerak dituen publiko ezberdinengana iristeko komunikazio bideak identifikatu eta garatu. -Komunikazio aurrekontuaren definizioa eta kudeaketa. -Komunikazio taldearen lanaren antolaketa, jarraipena eta ebaluazioa. -Hedabideen zuzendaritzekin harremana -Kultur erakunde eta bestelako erakunde publikoen komunikazio arduradunekin harremana -Publizitate hitzarmenak itxi, hedabide lokal, Estatu mailako eta nazioartekoekin. -Ekosistemako erakunde zein eragile probatuekin komunikazio irizpideak ezarri eta gauzatzea. Como parte del equipo de dirección, dirigirá la estrategia de comunicación de TABAKALERA en coherencia con la identidad y coherencia del proyecto. Diseñará, desarrollará, gestionará y evaluará la estrategia de comunicación que dará a conocer Tabakalera y su proyecto cultural. Así, definirá los canales a través de los cuales el proyecto será transmitido a sus públicos objetivos. Tareas: -Ser parte del equipo directivo de Tabakalera, compartir la visión general de la organización y participar en la definición de su estrategia. -Junto al equipo de dirección, representar a Tabakalera y a su proyecto cultural. -Proteger la marca Tabakalera, garantizando que la imagen transmitida sea coherente a la estrategia del proyecto. -Diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar el plan de comunicación de Tabakalera y el proyecto cultural. -Identificar y desarrollar aquellas vías de comunicación necesarias para llegar a diferentes públicos de Tabakalera. -Definir y gestionar el presupuesto de comunicación. -Organizar y realizar el seguimiento y evaluar el trabajo del equipo de comunicación. -Gestionar la relación con las direcciones de los medios de comunicación -Gestionar la relación con los responsables de comunicación de instituciones culturales u otro tipo de instituciones públicas. -Cerrar acuerdos de publicidad con medios locales, estatales e internacionales. -Establecer y llevar a cabo pautas de comunicación tanto con entidades como con agentes privados del Ecosistema.Profila: Prestakuntza: Unibertsitateko lizentziatura. Hizkuntzak: Euskara, Gaztelania eta Ingeles maila altua. Frantsesa edo Alemana jakitea baloratuko da. Esperientzia: -Gutxienez 5 urteko esperientzia kultura-erakunde publikoetako edo kultur proiektu pribatuetako komunikazio korporatiboaren arduradun gisa. -Esperientzia komunikazio plan estrategikoak sortzen, garatzen eta ebaluatzen. -Esperientzia hedabideekin lan egiten, bai bertakoekin, bai eta Estatu mailako eta nazioartekoekin ere. -Esperientzia aurrekontuak lantzen eta kudeatzen. -Esperientzia lantaldeak zuzentzen. -Esperientzia kanpo-hornitzaileak kudeatzen. -Esperientzia kontratazio publikoak kudeatzen. Perfil: Preparación: Licenciatura universitaria. Idiomas: nivel alto de Euskera, Castellano e Inglés. Se valorarán los conocimientos de Francés o Alemán. Experiencia: -Experiencia mínima de 5 años como responsable de comunicación corporativa en instituciones culturales públicas o proyectos culturales privados. -Experiencia creando, desarrollando y evaluando planes estratégicos de comunicación. -Experiencia trabajando con medios locales, estatales e internacionales. -Experiencia desarrollando y gestionando presupuestos. -Experiencia dirigiendo grupos de trabajo. -Experiencia gestionando la relación con proveedores. -Experiencia en la gestión de contratación pública.

Komunikazio Zuzendaria-Director/a de Comunicación Gipuzkoa 14-07-2017
Empresa

Creación y diseño de un plan estratégico de comunicación y marketing en redes sociales. Gestión de las redes profesionales y sociales. Colaborar en el diseño, planificación e implementación de campañas (online & offline) a nivel corporativo. Actualización y edición de contenidos. Análisis de estadísticas de audiencia. Coordinación de guiones y edición. Diseño gráfico de la creación de anuncios para diferentes canales de comunicación online, siguiendo la identidad gráfica de la marca. Colaboración en otras tareas relacionadas con el marketing y la comunicación de empresa.Titulado medio o superior en Diseño Gráfico, Marketing, Comunicación Audiovisual, Comunicación Corporativa, Periodismo o similar. Nivel B1 en inglés. Experiencia de 1 año en puesto similar. Dominio avanzado de herramientas de diseño gráfico (Photoshop, Freehand, Indesing, Wordpress, etc). Creatividad demostrable (portfolio de trabajos, proyectos). Proactividad e iniciativa. Excelente capacidad de comunicación escrita y audiovisual. Valorable formación específica y experiencia en gestión de redes sociales o Community Manager.

Community Manager Málaga 26-06-2017
Empresa

Buscamos un Diseñador Web que sepa redactar y desarrollar contenido, definir keywords, etc. Debe tener afinidad por el ámbito de la Adminsitracion y Direccion de empresas. Por este orden de importancia debe dominar estos ámbitos: 1. Diseño web CMS y Analitica web. 2. Gestor de Contenidos 3. Marca Personal y Branding corporativo 3. Social Media. Debe controlar tres de estos cuatro ámbitos. Nos interesa contar con un perfil con dotes de organización, pues cuando el proyecto lo requiera o la cantidad de trabajo así lo demande, será el encargado de realizar contrataciones. Su trabajo en el proyecto Operatrece será el siguiente: Análisis y desarrollo de la imagen corporativa de la empresa. Creación y diseño de un plan estratégico de comunicación y marketing en redes sociales. Gestión de las redes profesionales y sociales. Colaborar en el diseño, planificación e implementación de campañas (online & offline) a nivel corporativo. Participación en los procesos de creación de identidad visual de productos y marcas de la compañía. Actualización y edición de contenidos. Análisis de estadísticas de audiencia. Colaboración en proyectos audiovisuales: vídeos corporativos, de proyecto, testimoniales, entrevistas y spots/cuñas publicitarias. Coordinación de guiones y edición. Colaborar en el diseño, planificación e implementación de campañas de comunicación interna. Trabajo creativo. Reportajes corporativos. Asistencia a la organización de eventos nacionales e internacionales. Diseño gráfico de la creación de anuncios para diferentes canales de comunicación online siguiendo la identidad gráfica de la marca. Colaboración en otras tareas relacionadas con el marketing y la comunicación de empresa.Pasión por el diseño web. Visión estratégica. Titulado medio o superior en Diseño Gráfico, Marketing, Comunicación Audiovisual, Comunicación Corporativa o similar. Experiencia de 2 años en puesto similar. Dominio avanzado de herramientas de diseño gráfico (Photoshop, Freehand, Indesing, Wordpress, etc). Creatividad demostrable (portfolio de trabajos, proyectos). Proactividad e iniciativa. Excelente capacidad de comunicación escrita y audiovisual. Valorable formación específica en y experiencia en gestión de redes sociales o Community Manager.

Diseñador web y Gestor de Contenido Madrid 18-06-2017
Empresa

Empresa de seguridad dedicada a la vigilancia y protección de bienes, establecimientos y certámenes busca vigilantes para posiciones en Barcelona y alrededores. Los sectores donde se desarrolla el trabajo son industrias, edificios públicos y privados, comunidades y asistencias de alarma.Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. - Imprescindible disponer de TIP (Tarjeta de Identidad Profesional) - Persona discreta y responsable - Experiencia previa

Vigilante seguridad Barcelona 16-06-2017
Empresa

Somos un grupo francés líder en accesorios cosméticos y electro-belleza, con presencia en mas de 50 países. Buscamos a un(a) director(a) comercial/general para dirigir y desarrollar las actividades comerciales de nuestra filial en España (Madrid). Los objetivos principales son: - Crear y aplicar una estrategia de desarrollo y crecimiento comercial (tanto a nivel de centrales como sobre terreno) en España para abrir y perennizar nuevas cuentas en el sector de la Gran Distribución y Distribución Especializada, con marcas fuertes y reconocidas. - Dirigir y realizar seguimiento a un equipo comercial. - Contribuir al desarrollo y difusión local de la identidad Marketing de las marcas, en colaboración con los equipos de la sede en Francia. El grupo busca un perfil proactivo, tenaz, disponible y pragmático, con capacidad de reacción y con objetivos de resultados para concretizar y abrir nuevas oportunidades y corrientes de negocios. El perfil es necesariamente especialista del universo de la Gran Distribución en España, con conocimiento probado y desarrollado con actores principales del mercado, en calidad de Key Account, Dir. Comercial/General... Su conocimiento de los sectores Belleza/Higiene o de los pequeños electrodomésticos (de belleza principalmente) será una base importante para su candidatura. Imprescindible manejo de francés y castellano.- Experiencia Laboral: al menos 5 años - Estudios mínimos: Master - Requisitos mínimos: - Experiencia en el sector de la gran distribucion, perfil comercial y dinamico - Manejo imprescindible tanto del frances como del castellano - Conocimientos de los sectores belleza/higiene o de los pequeños electrodomesticos (de belleza principalmente) - Manejo imprescindible tanto del frances como del castellano

Director Comercial - Sector Belleza Madrid 08-06-2017
Empresa

Buscamos una persona que dirija la oferta educativa de nuestro centro en su etapa de Educación Primaria. Dependiendo del Director del Centro, las principales funciones del Director de Ed.Primaria serán: • Dirigir el funcionamiento de la etapa de Ed.Primaria, de acuerdo con nuestra propuesta educativa y la normativa vigente. • Liderar el equipo humano de la oferta de Ed, Primaria orientando y dando unidad a los aspectos académicos y organizativos. Buscamos una persona con identidad cristiana, sensibilidad por la sostenibilidad y la justicia; fuerte vocación docente y de liderazgo. Con capacidad para trabajar en equipo, orientación de servicio, riguroso, flexible, innovador, optimista, con iniciativa, capacidad comunicativa y orientación hacia los objetivos. El contrato como director es de tres años renovables y cuando cese, vuelta al claustro como profesorNecesitamos un diplomado en magisterio con experiencia docente y en la dirección de un centro Valoraremos sus conocimientos de inglés y estar en la posesión de la DECA

Director/a Educación Primaria Cádiz 27-05-2017
Empresa

Buscamos una persona que dirija la oferta educativa de nuestro centro en su etapa de Educación Infantil. Dependiendo del Director del Centro, las principales funciones del Director de Ed.Infantil serán: • Dirigir el funcionamiento de la etapa de Ed.Infantil, de acuerdo con nuestra propuesta educativa y la normativa vigente. • Liderar el equipo humano de la oferta de Ed, Infantil orientando y dando unidad a los aspectos académicos y organizativos. Buscamos una persona con identidad cristiana, sensibilidad por la sostenibilidad y la justicia; fuerte vocación docente y de liderazgo. Con capacidad para trabajar en equipo, orientación de servicio, riguroso, flexible, innovador, optimista, con iniciativa, capacidad comunicativa y orientación hacia los objetivos.Necesitamos un diplomado en magisterio con experiencia docente y en la dirección de un centro Valoraremos sus conocimiento de inglés y estar en posesión de la DECA

Director/a de Educación Infantil - Segundo Ciclo Cádiz 27-05-2017
Empresa

Nexian ETT precisa la incorporación de vigilantes de seguridad para una discoteca ubicada en Benidorm. Las funciones a realizar son: - Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. - Efectuar controles de identidad en el acceso a las instalaciones. - Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en su ámbito de protección.- Experiencia mínima 1 año. - Curso Vigilante de Seguridad y experiencia similar a puesto ofertado.

Vigilante de Seguridad Alicante 08-05-2017